Problém s myšmi, krysami a potkany?

WiseCon, a. s., je dánská firma, která v souladu předpisy EU vytvořila unikátní řešení, jak se zbavit nechtěných hlodavců.
Jde o inovativní, ekologickou a účinnou zbraň, která má uživateli definitivně vyřešit noční můru „soužití“ s nepříjemnými hlodavci.

WiseCon, a. s., vyvíjí, testuje, navrhuje a v konečném stadiu také vyrábí své produkty k hubení hlodavců bez použití chemikálií, a je světovým lídrem v oboru. Jejich moderní přístroje již během pouhých několika let prokázaly účinnost a výsledky nejen v Dánsku, ale i v mnoha jiných zemích.

Problém s hlodavci a jeho účinné řešení se stalo politickou a ekonomickou otázkou, a proto zástupci firmy těsně spolupracují s úřady a klíčovými tvůrci veřejného mínění v příslušné oblasti působnosti. Všechny výrobky jsou chráněny patentem a jsou vyvíjeny a vyráběny v souladu s evropskou legislativou.


Čím se WiseCon liší od jiných dostupných metod hubení hlodavců a co je na těchto produktech tak revolučního?


V minulosti se hlodavci hubili zejména jedy, a dodnes to je celosvětově nejběžnější způsob deratizace.
Od doby kdy tento způsob byl uveden, se v této branže nestalo nic převratného. Až do teď!!
Koncept firmy WiseCon nabízí digitální řešení které vylepšuje komunikaci, dokumentaci a preventivní ochranu. Zároveň poskytuje dostatek informaci, tak aby v případě zamoření hlodavcům, zásah byl zesílen a co nejlíp mířen, což v důsledku vede k minimálním ekonomickým ztrátám a minimálnímu použity jedu. Hlodavci, zejména potkani, jsou při výběru potravy nesmírně opatrný. Navíc se postupně stávají vůči jedům imunní, což vede k používání neustále silnějších koncentrátů a stále většího množství jedů. Aby usmrtily hlodavce, stávají se rodenticidy častým a závažným nebezpečím pro ostatní živočichy i pro člověka.
V současném moderním světě se klade maximální důraz na ochranu životního prostředí. Proto se i v oblasti deratizace upouští od dominance chemie a naopak se podporují alternativní bezjedová řešení, která snižují množství nechtěných otrav, úroveň i rozsah znečištění, přičemž adekvátně klesají také následné škody a náklady na jeho likvidaci. Současně roste potřeba monitorovat výskyt, pohyb a hlavně přemnožení hlodavců kvůli včasnému zásahu v konkrétních místech či oblastech, což jedové návnady v takovém rozsahu a efektivitě neumožňují.

Dánský lídr v oblasti hi-tech deratizace WiseCon nabízí komplexní řešení prostřednictvím svých základních pilířů – WiseTrap, WiseBox, WiseCam, WisePlan a systémem Wise – I který má do budoucna plně nahradit stávající systém pokládání staniček s jedem.

Koncept WiseCon nabízí skutečně široké spektrum využití. Do boje proti nepříjemným hlodavcům je můžeme nasadit v potravinářském, elektrotechnickém, gumárenském či farmaceutickém průmyslu, v obecních a městských kanalizačních systémech, ve všech typech budov, jako jsou obchody, obchodní centra, školy a školky, zdravotnické zařízení, hotely a restaurace, sklady, letiště, železniční stanice a vůbec v objektech kde poškození elektrických drátu a vedení muže myt za následek obrovské ekonomické ztráty.

V porovnání s tradiční „jedovou“metodou vychází u prostředků WiseCon pro uživatele několik jednoznačných a nezanedbatelných plus.


Řešení je:

- udržitelné stálé a účinné
- nonstop monitorované a zdokumentované,
- systematické, dlouhodobé a plánované
- v konečném důsledku úsporné.

Důkladná studie chování myší a potkanů skloubená s pokročilými technologiemi moderní doby vytvořily z firmy WiseCon A/S, světového lídra v oblasti boje proti nechtěným myšovitým hlodavcům.