Wise I.

Wise-I® je poslední vývojovou novinkou společnosti WiseCon®, která v duchu firemní vize využívá nejmodernější technologie k monitorování a boji proti škodlivým hlodavcům.
Bezjedový Wise-I® systém je udržitelné, dlouhodobé a hygienické řešení, které je dalším pilířem WiseCon® koncepce.
Wise-I Trap® jedinečný design zajišťuje, aby hlodavec vždy našel cestu do pasti stejným způsobem a aby jedinec byl usmrcen rychle, efektivně a humánně.
Wise-I Trap® byl ohodnocen a testován německým ministerstvem životního prostředí (laboratoř škůdců). Tato instituce vyhodnotila pasti Wise-I Trap® jako 100 % účinné, a zařadila je do kategorie deratizačních produktů působících nejefektivněji a z hlediska ochrany práv zvířat jako nejhumánnější.